Bolle Offshore Linse

Polarized Offshore Blue er den nye flaggskip linsen som er utviklet spesielt for vann sport. Det som gjør denne linsen så spesiell er halv polarizeringen som gir deg alle fordellene til en polarizert linse, men som lar deg beholde et fulverdig dybdesyn på sjøen. Altså du vil kunne beregne bølger og avsatnden til bølgene presist. en av tingene en polarizert linse gjør er og ta bort refleksjonene som treffer linsen. På sjøen kan dette virke mot sin hensikt da man ikke får nok informasjon om bølgen 
Polarized offshore blue:  
Beskrivelse: marine serien til Bollé har som hoved fokus og hjelpe øynene dine i marine miljøer. Offshore blue er en linse for have og innsjøer, den er laget med polarisering for og gi best mulig beskyttelse, men den har en spesiell funksjon i form av at den tar ikke bort dybde synet på sjøen selv om den har polarisert funksjon, dette klarer man og oppnå ved en halv polarisering. Grunnen til at dette er ønskbart er at man må se når bølgene kommer og lese hvor store de er best mulig. kontrast =nøytral linse type= marine= Lys inn slipp: 15% Blue light blocked: 89% 

Polarized innland gold: marine linse
Kontrast: fremhever kontraster
Lys: 15%
Blåt lys blokkert: 92%
Cat.3
Beskrivelse: linsene grunn farge er brun med en gull coating, dette sørger for og gi et lysere bilde av omgivelsene på dag tid ved og trigge funksjoner i pupillen som sørger for og fremheve kontraster. Dette er en funksjon som er ønskbar på innlands linser grunnet mindre gjenskinn i vannet og omgivelsene enn det er på havet og man beveger seg mer på fast grunn.